FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Sesje Oddechowe

Na sesję oddechową przyjdź w wygodnym stroju (jest możliwość przebrania się na miejscu przed sesją - zajęcia stacjonarne w Gliwicach i Katowicach). Dodatkowo, jeżeli to możliwe bezpośrednio przed spotkaniem nie jedz dużego posiłku. 

Po umówieniu terminu sesji oraz uregulowaniu płatności w wiadomości e-mail otrzymasz link do spotkania online, które prowadzone jest na platformie zoom. Ważne jest, abyś miał dostęp do dobrego połączenia z Internetem, słuchawek i kamery video. Nie jest konieczne posiadanie konta na zoom'ie, aby uczestniczyć w spotkaniu. Przed sesją należy przygotować spokojną przestrzeń tak, aby nikt Ci nie przeszkadzał. Dodatkowo ubierz się wygodnie i przygotuj matę do jogi, poduszkę, koc oraz coś do picia (woda, herbata). Nie jedz  dużego posiłku bezpośrednio przed sesją. 

Wykorzystywana technika oddechowa może skutkować intensywnym fizycznym i emocjonalnym uwolnieniem. Dlatego nie jest zalecana osobom z:

  • padaczką, odwarstwieniem siatkówki, jaskrą, niekontrolowanym nadciśnieniem, chorobami układu krążenia (w tym po przebytym zawale serca), zaburzeniami psychicznymi (zaburzenia maniakalne, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD), paranoja, epizody psychotyczne, depersonalizacja itp.), udary mózgu, TIA, napady padaczkowe lub inne schorzenia mózgu/neurologiczne, historia tętniaków w najbliższej rodzinie, stosowanie leków rozrzedzających krew na receptę, hospitalizacja z powodu jakichkolwiek zaburzeń psychicznych lub kryzysów emocjonalnych w ciągu ostatnich 10 lat, osteoporoza lub nie w pełni wyleczone urazy fizyczne, ostre choroby somatyczne i wirusowe, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP-II i POChP-III), choroby przewlekłe z objawami dekompensacji lub choroby terminalnej, indywidualna nietolerancja niedoboru tlenu, nowotwory oraz kontrola niskiego ciśnienia tętniczego.
  • osoby z astmą powinny mieć przy sobie inhalator oraz przed sesją skonsultować swój udział z prowadzącą
  • kobiety w ciąży nie mogą brać udziału w sesji oddechowej
  • zabroniony jest udział w sesji osobom, które są pod wpływem alkoholu lub narkotyków

W trakcie sesji oddechowej dochodzi do  fizjologicznych zmian w organizmie, w tym zwiększa się alkaliczności krwi. Ta sama krew przepływa przez organizm płodu. Ponieważ nie istnieją, o ile mi wiadomo, badania dotyczące wpływu tego procesu na zdrowie płodu, nie zalecam sesji oddechowej u kobiet w ciąży. 

 

Nie jest możliwe branie udziału w sesji oddechowej w przypadku zażywania leków psychoaktywnych wydanych na receptę lekarza. Istnieje jednak możliwość rozpatrzenia każdego przypadku indywidualnie w porozumieniu z lekarzem prowadzącym. 

Każda dorosła osoba biorąca udział w cyklu sesji (10 spotkań) otrzymuje w wiadomości e-mail zadania do pracy własnej, które realizowane są pomiędzy spotkaniami. Celem pracy własnej jest wsparcie procesu uzdrawiania oraz podnoszenie poziomu świadomości uczestnika sesji. Zadań nie otrzymują pary oraz dzieci. 

Ilość spotkań w procesie terapeutycznym jest kwestią indywidualną, jednak zazwyczaj trwała zmiana zachowań oraz sposobu myślenia następuje po około 7-12 sesjach. Zaleca się skorzystanie z ilości nie mniejszej niż 10 spotkań. 

Udział w spotkaniu można odwołać telefonicznie (668 413 222), poprzez wiadomość SMS lub e-mail - kontakt@karolinaszymanska.com na 24h przed sesją. Wszystkie spotkania, które zostaną odwołane w terminie krótszym niż 24h przed umówioną wizytą są płatne w 100%. 

Life Coaching

Tak, spotkania coachingowe prowadzone są również online. Po umówieniu terminu sesji oraz uregulowaniu płatności, w wiadomości e-mail otrzymasz link do spotkania online, które prowadzone jest na platformie zoom. Ważne jest, abyś miał dostęp do dobrego połączenia z Internetem, słuchawek i kamery video.

Praca własna pomiędzy sesjami coachingowymi polega na wykonaniu dodatkowych zadań i ćwiczeń proponowanych przez coacha. Decyzja o podjęciu tych zadań zależy od Ciebie. Praca dodatkowa przyspiesza i usprawnia proces coachingu, umożliwiając skoncentrowanie się na własnym rozwoju między sesjami.

Główna różnica między sesją oddechową a life coachingiem polega na ich różnych obszarach skupienia. Sesja oddechowa koncentruje się na technikach oddychania i świadomości oddechu, mających na celu poprawę fizycznego i emocjonalnego stanu klienta z uwzględnieniem rozwoju  duchowego. Z kolei life coaching skupia się na wsparciu w osiąganiu konkretnych celów życiowych, rozwijaniu umiejętności i doskonaleniu osobistym, oraz opracowywaniu strategii działania.  W połączeniu te dwie metody tworzą kompleksowe podejście, które uwzględnia zarówno dobrostan fizyczny, psychiczny jak i duchowy, dążąc do jego harmonijnego rozwoju. 

Coaching zazwyczaj trwa od 5 do 7 sesji, które odbywają się co dwa tygodnie. Na początkowym spotkaniu wspólnie ocenimy, ile sesji będzie potrzebnych w związku z danym tematem pracy. Coaching interwencyjny skupiony na konkretnym zadaniu może zająć 1 spotkanie. Ilość sesji jest indywidualna dla każdego Klienta. 

Udział w spotkaniu można odwołać telefonicznie (668 413 222), poprzez wiadomość SMS lub e-mail - kontakt@karolinaszymanska.com na 24h przed sesją. Wszystkie spotkania, które zostaną odwołane w terminie krótszym niż 24h przed umówioną wizytą są płatne w 100%. 

Płatności

Płatność za spotkania odbywa się przelewem, blikiem lub gotówką na miejscu. 

Można otrzymać fakturę za udział w sesjach oddechowych, zajęciach grupowych oraz spotkaniach coachingowych. 

Wszystkie spotkania, które zostaną odwołane w terminie krótszym niż 24h przed umówioną wizytą są płatne w 100%.